رفتن به محتوای اصلی

حجاب

خبر
نمایشگاه
1

برپایی نمایشگاه عکس جواهرانه با موضوع حجاب زنان ایران و جهان از اول تاریخ تاکنون به روایت مورخین و جهانگردان و دانشمندان ایرانی و غیر ایرانی


برپایی نمایشگاه عکس جواهرانه با موضوع حجاب زنان ایران و جهان از اول تاریخ تاکنون به روایت مورخین و جهانگردان و دانشمندان ایرانی و غیر ایرانی و مقایسه اقدامات حکومت پهلوی و انقلاب اسلامی در برخورد با زن ایرانی و ظلمهایی که حکومت پهلوی به جامعه زن ایرانی مسلمان کرده‌اند به همراه خدمات و جایگاهی که انقلاب اسلامی به زنان و بانوان ایرانی داده است در این نمایشگاه در منظر راهپیمایان ۲۲ بهمن در میدان ۲۲ بهمن گذاشته شد . قابل ذکر است که این نمایشگاه برای دومین سال متوالی است که در این مکان برگزار میشود و در مواجه با منتقدین حجاب بسیار کمک نموده و همراه با مستندات تاریخی اثبات مینماید که زن ایرانی قبل از ورود اسلام به ایران نیز محجوب و عفیف بوده است .
 

دسته بندی